Inschrijfformulier van VWC Voetje voor Voetje.

Gelieve gehele formulier in te vullen.

Machtiging

Door het verzenden van deze mail machtig ik VWC Voetje voor Voetje tot wederopzegging om van onderstaand bankrekeningnummer de vastgestelde jaarlijkse contributie af te schrijven.

Verklaring omtrent de geheimhouding van persoonsgegevens.