Contributie
 

Lidmaatschapsgeld is vastgesteld op 15,50 per jaar.

Let op: We zijn geen lid meer van de KNWB per 1-1-2023

De inschrijfkosten zijn éénmalig € 4,50.
Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren minimaal 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar.
(Dus vóór 1 november.)

Rabobank De Kempen rek.nr: NL23RABO0147974208.

 

 Munt