Lid worden

De verenigingscontributie is €15,50 per jaar

De inschrijfkosten zijn éénmalig € 4,50.

Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Onze vereniging is per 1-1-2023 geen lid meer van de KWBN

 

Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
Minimaal 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar.

 Lid worden